top of page

INFORMACE PRO DÁRCE

1. Benefiční taneční show
ŠIŘME TO DÁL

Milí patroni a dárci, srdečně Vás zveme - užijte si společně s námi benefiční taneční show na podporu dětí z pěstounských, adoptivních a sociálně slabých rodin a také děti z rodin, které postihlo tornádo na Moravě.

 

Vybrané příspěvky dětem pokryjí 2. ročník letního tanečního tábora, který šitý na míru této cílové skupině a doslova dětem mění životy. 

 

Tuto Benefiční taneční akci zašťiťuje náš partner - NF Agora 7.

 

Podrobnosti táboře

2. Letní taneční tábor All for Dance

pro děti z pěstounských, adoptivních a sociálně slabých rodin a na základě aktuálního dění přidáváme také skupinu dětí rodin postižených tornádem na Moravě

1.  ÚDAJE O ŽADATELI 

 

Název organizace:

Taneční škola All for Dance

(fyzická osoba Jana Velkoborská)

 

Statutární zástupce:  Jana Velkoborská, majitelka taneční školy

Tel.: 775950924

Email: jana.velkoborska@seznam.cz, allfordance@seznam.cz

Web: www.allfordance.cz

 

 

Právní forma: Fyzická osoba

IČ: 08370486

Datum registrace: 26. 7. 2019

Místo registrace: Magistrát města Ostravy, Živnostenský úřad

Sídlo: K. Aksamita 211, Ostrava-Pustkovec, 70800

Bankovní spojení: 1030567432/6100

 

 

 

2. ÚDAJE O PROJEKTU

 

Název:

LETNÍ TANEČNÍ TÁBOR, All For Dance

 

Využití nadačního příspěvku v případě poskytnutí prostředků - stručná charakteristika:

Váš příspěvek umožní dětem z:

 

 • pěstounských rodin

 • adoptivních rodin

 • sociálně slabých rodin, kde odebrání dětí do náhradní péče hrozí

 • rodin ostižených tornádem na Moravě

 

zúčastnit se letního tanečního tábora. Který je zaměřen jak na pohybový, tak mentální-osobnostní rozvoj dětí. Spolupráce je domluvena s následujícími organizacemi, prostřednictvím, kterých jsme oslovili rodiny, se kterými úzce spolupracují:

 

 

(Během prvního ročníku tábora bylo podpořeno 19 dětí z těchto organizací.)

 

 Letos spolupracujeme i s těmito organizacemi:

- Moravská Nová Ves

- Mikulčice

- Hrušky

- Lužice

- Hodonín

 

Budeme moc rádi, když si vyberete počet dětí, které chcete podpořit (aktuálně máme 10 přihlášených dětí, které ještě nemají svého dárce). Váš dar pokryje 87% celkové částky tábora každému dítěti. Zbytek (13%) částky doplatí rodina dítěte. Toto rozdělení jsme určili stejně jako loni na základě rozhovoru s řediteli výše zmíněných institucí, kteří nám přiblížili finanční situace rodin, s nimiž spolupracují. Zároveň se nám i v praxi osvědčila myšlenka, aby se rodiny v rámci svých možností také finančně podílely.

 

 

Cílová skupina:

Děti ve věku 6 - 15 let.

 

Na táboře se potkají jak děti z běžných rodin (klienti běžných kurzů All for Dance), tak děti z náhradní rodinné péče a sociálně slabých rodin a rodin postižených tornádem na Moravě.

 

Zaměření a cíl:

HLAVNÍ CÍL

 

Našim záměrem je vytvořit pro děti nové, nezapomenutelné, speciální okamžiky, které jim umožní pocítit to, co by měly v normální rodině (péči, zájem, pozornost, teplo domova). Při každodenní práci s dětmi vnímáme, že právě tanec je pro děti velmi přirozená aktivita, která uvolňuje, sbližuje a je úžasným prostředkem pro vyjádření, sebepoznání a vlastně i terapii dítěte.

 

DALŠÍ CÍLE

 

 • zařadit děti z náhradní rodinné péče do společnosti a kolektivu jejich vrstevníků

 • dát pocítit dětem péči, lásku, přijetí i mimo jejich náhradní rodinu a tím jim dát možnost získat důvěru i v prostředí mimo svou rodinu

 • dát dětem možnost poznat lépe sám sebe, své tělo, své možnosti, uvolnit se, zatančit si, vyzkoušet různé taneční styly, zvýšit své sebevědomí, zjistit své přednosti, získat přátelé a především cítit se bezpečně a sami sebou

 • tento tábor pro děti může být jedním z impulzů pro dobré životní nalazení a emoční stabilitu, takový zážitek je pro děti důležitý právě teď a zároveň může být symbolem (vodítkem) k začlenění se do kolektivu a spolčenosti v budoucnu

 

 

 

Filozofie All for Dance:

Život může být nádherný a plný zázraků..

..a na světě jsou děti, které jen potřebují, aby jim to někdo ukázal.

 Každý z nás je jedinečný, má svůj jedinečný potenciál, (i Vy..) 

..a na světě jsou děti, kteří jen potřebují, aby v ně někdo věřil a ukázal jim, že sny se dají plnit..

Každý z nás potřebuje lásku a přijetí..

 ..a jsou děti, kterým chybí už je kapka lásky, aby jim to změnilo celý život.

 

 

Popis výchozí situace

Po úspěšném předchozím ročníku taneční škola All For Dance pořádá další ročník tanečního tábora, který si klade za cíl podpořit mnohonásobně více dětí, proto máme připravený početný tým mladých, šikovných lektorů-tanečníků a také jsme si z minulého roku odnesli spoustu poznatků, zkušeností, metod a metodických her.

 

Tábor je jedinečný v přístupu k dětem, v péči i programu, kde se dějí doslova zázraky. Již loni se nám podařilo vytvořit bezpečné, láskyplné prostředí, plné vzájemného pochopení a přijetí, a tak děti, které měly problémy způsobené životními traumaty odjížděly veselé, plné energie s minimálními projevy svých původních trápení. (Holčička s poruchou příjmu potravy začala jíst, holčička trpící na noční můry žádné neměla apod.) ♥

 

Tábor dětem zprostředkovává krásné taneční zážitky a rozvijí je nejenom tanečně – pohybově, ale zároveň jako osobnosti, podporuje je a umožňuje jim se cítit dobře, sami sebou a pocítit, že život může být krásný i přesto, že dětství možná procházka růžovou zahradou nebyla. :)

 

Finanční dar podpoří děti z náhradní rodinné péče a sociálně slabých rodin a rodin postižených tornádem na Moravě, které si takový zážitek dopřát z finančních důvodů nemohou.

 

 

 

Aktivity projektu :

Plánované aktivity jsou:

 

 • taneční workshopy (streetdance, latinskoamerické tance, balet)

 • soutěže, hry, fitness challenge

 • tvorba show pro přátelské setkání s rodiči

 • tématické dny (den pro radost, den splněných přání, den, kdy můžeš být kým chceš)

 • porozumění hudbě a hra na drobné hudební nástroje

 • psychologické workshopy šité dětem na míru, které pomohou dětem cítit se lépe, pochopit, že jsou pořádku, naučí se, jak pracovat se svými náladami a emocemi, objevit své přednosti apod. …

 

 

 •  Program a jednotlivé aktivity jsou nastavené tak, aby maximálně podpořily rozvoj osobnosti dětí. Díky neformální rodinné atmosféře a našemu důrazu na to, aby se každé dítko cítilo jako doma, dostalo dostatek pozornosti, lásky a péče dosahujeme našich cílů rychleji a snadněji.

 

 Výstup tábora:

Městký úřad Chotěboř: Srdečně zveme Vás i kohokoliv z města na závěrečnou taneční show, která se bude konat v hotelu Fantazie v Chotěboři poslední den tábora 31. 8. 2021.. Bude to krásné setkání plné tance, kde děti předvedou, co se za týden naučili a budeme s Vámi sdílet zážitky, které jste podpořili.

Dárci, kteří podpořili skrz Benefiční taneční show Šiřme to dál:  budeme vysílat živě z místa dění (kvůli GDPR se všemi dětmi kromě pěstounských dětí) taneční show na sociálních sítích TŠ All for Dance. Všichni, kdo tábor podpořili s námi tak budou moci sdílet moment přímo z místa dění a podívat se, na co přesně přispěli, přičichnout k atmosféře a zeptat se na cokoliv ať už dětí nebo teamu.

NF Agora: děti z pěstounských rodin přijedou do Prahy na mezigenerační taneční wokshop,uspořádaný pro klienty projektu NF Agora.

 

Doba realizace:   

26. 8. – 31. 8. 2021

 

Lokalita:

Chotěboř, (Hotel Fantazie - Riegrova 6, Chotěboř 58301)

 

Financování projektu:

V aktuální chvílí sháníme finanční dar ještě pro 10 dětí. 

Stejně jako rok předchozí, si rodiny hradí 13% částky samy. Dárci pokrývají 87% částky tábora každému dítku, které podpoří.

Celková cena tábora na jedno dítě: 4 599 Kč

Částka, kterou hradí podpořené rodiny za jedno dítko: 600 Kč

Částka, kterou dárce podpoří jedno dítko: 3 999 Kč

Požadovaná celková částka: 10 * 3 999 = 39 999 Kč.

Ať už se rozhodnete popořit menší, či větší počet dětí, než je výše navrhováno, za jakoukoliv podporu budeme velmi vděční a rozhodně tuto akci podpoří. ♥ DĚKUJEME, že jste s námi.

Tento projekt spolufinancuje Nadační fond Agora 7, který stejnějako loni tábor podpořil 40 000 Kč. Další příspěvky byly vybrány skrze benefiční taneční show Šiřme to dál, kterou pod záštitou NF Agora 7 uspořádala taneční škola All for Dance. 

 

 

3. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

 

Prohlašuji, že uvedené údaje jsou pravdivé, poskytnuté dobrovolně. Dále prohlašuji, že jsem uvedl/a všechny informace rozhodné pro posouzení přiznání nadačního příspěvku.

 

Souhlasím s poskytnutím a zpracováním osobních údajů uvedených v této žádosti o nadační příspěvek a přiložených dokumentech dle zákona 101/2000 Sb., za účelem zařazení žádosti do evidence Nadace Agora 7 a uzavření Smlouvy o poskytnutí a přijetí nadačního příspěvku.

 

 

Datum:  10. 6. 2021 

Místo podpisu: Praha, Česká republika

podpis.jpg
bottom of page