top of page

TANEČNÍ KROUŽEK PRO NEJMENŠÍ

Vaše děti zde HROU, TANEČNÍMI PŘÍBĚHY, TANCEM A HUDBOU s radostí objevují, poznávají, zkouší a rozvíjí své pohybové schopnosti .

Děti skákání na trampolíně

Děti na lekci tančí drobné ZÁBAVNÉ CHOREOGRAFIE, které bývají s každou další lekcí obohacovány o nové a o něco náročnější prvky, díky tomu se Vaše dítě během kurzu stále baví a zdokonaluje. :)

Děti začínají vnímat rytmus, poznají různé druhy hudby dětské i instrumentální, učí se vnímat prostor a orientaci v něm, rozvijí jemnou i hrubou motoriku, učí se spolupráci s ostatními dětmi a pozornosti na často se prvním setkání s vedenou lekcí.

— Name, Title

dítě Aktivita

Vaše děti formou nejrůznějších tanečních HER, PŘÍBĚHŮ A CVIČENÍ, která napodobují reálný svět a situace v něm poznávají pohyb na hudbu - tedy tanec. Učí se ovládat svá tělíčka, zjišťují a testují své schopnosti v bezpečném prostředí za podpory a vedení lektora.

TANEČNÍ KROUŽEK PRO ŠKOLKY OTEVŘEME JAKMILE TO VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ UMOŽNÍ :)

Informace o místě a čase kroužků obdržíte hned, jak to bude možné  :)

bottom of page