top of page

TANEČNÍ KROUŽEK PRO NEJMENŠÍ

Ten pravý den, kdy začít tančit, je právě dnes..

...protože "zítra" může trvat dalších 30 let.

Děti skákání na trampolíně

Děti na lekci tančí drobné ZÁBAVNÉ CHOREOGRAFIE, které bývají s každou další lekcí obohacovány o nové a o něco náročnější prvky, díky tomu se Vaše dítě během kurzu stále baví a zdokonaluje. :)

Děti začínají vnímat rytmus, poznají různé druhy hudby dětské i instrumentální, učí se vnímat prostor a orientaci v něm, rozvijí jemnou i hrubou motoriku, učí se spolupráci s ostatními dětmi a pozornosti na často se prvním setkání s vedenou lekcí.

— Name, Title

dítě Aktivita

Vaše děti formou nejrůznějších tanečních HER, PŘÍBĚHŮ A CVIČENÍ, která napodobují reálný svět a situace v něm poznávají pohyb na hudbu - tedy tanec. Učí se ovládat svá tělíčka, zjišťují a testují své schopnosti v bezpečném prostředí za podpory a vedení lektora.

Vaše děti zde HROU, TANEČNÍMI PŘÍBĚHY, TANCEM A HUDBOU s radostí objevují, poznávají, zkouší a rozvíjí své pohybové schopnosti .

TANEČNÍ KROUŽEK PRO ŠKOLKY OTEVŘEME JAKMILE TO VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ UMOŽNÍ :)

Informace o místě a čase kroužků obdržíte hned, jak to bude možné  :)

bottom of page