Dokumenty

Obchodní podmínky

PLATBA

1. Prosím vyplňte a odešlete online přihlášku :)

2. Na Váš e-mail Vám zašleme informace k platbě (číslo účtu, VS apod.)

Zálohu v hodnotě 1000 Kč zašlete prosím do 3 dnů po obdržení informačního mailu. Celou částku prosím dopošlete do 15.9. 2020. Děkujeme!

STORNO CELÉHO SOUSTŘEDĚNÍ
V případě potřeby zrušení soustředění po 15.9. 2020 vracíme zpět 50% z celkové částky.


Zpracování osobních údajů


Zaškrtnutím tlačítka souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Souhlasím se zpracováním všech poskytnutých osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, o ochraně osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob (včetně údajů zadávaných v průběhu komunikace s naší společností) naší společnosti, která je správcem, a s jejich následným zpracováním (případně i prostřednictvím zpracovatele), a dále souhlasím se zpracováním uvedených osobních údajů pro následné obchodní a marketingové účely správce, s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Tento souhlas uděluji dobrovolně na dobu 10 let. Souhlas však mohu kdykoli písemně odvolat na adrese správce. Potvrzuji, že jsem byl upozorněn na svá práva související se správou a zpracováním osobních údajů 7divs, zejména na to, že mám práva dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas můžu bezplatně kdykoli na adrese správce odvolat, že mám informace o jejich zpracování, právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci aj., i o právu obrátit se, v případě domnělého porušení svých práv, na Úřad pro ochranu osobních údajů.